. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست !
...

عابرم پر کشید و رفت...

 

نوشته شده توسط طنین در یکشنبه 12 بهمن 1393 و ساعت 15:05 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ یکشنبه 12 بهمن 1393 و ساعت15:06
هوای نفس تنگ است...

دلم باران میخواهد

و بوی حضور تو را ...

و کمی گرما

کمی حس داشتنی ، که هرگز ندارمش ...

کاش باغچه ی زیبا  تکرار میشد...

کاش زمان برمیگشت و همانجا نگهش میداشتم...

محکم به آغوشم میگرفتمش و هرگز رهایش نمیکردم ...

اینقدر هوای نفسم تنگ است ، که بغض هم نمیترکد ...

و تو چه میدانی ...

 

نوشته شده توسط طنین در جمعه 19 دی 1393 و ساعت 22:50 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ جمعه 19 دی 1393 و ساعت22:51
فرشته رویاهای پاییزی ...

موهایش خیس باران است و

پیراهنش رقصان باد ،

و نفسش ابر ،

و نگاهش  ، زیبایی کوچه های خیس

فرشته رویاهای پاییز ...

 

دلم لک زده واسه حال و هوای کوچه باغ سکوت

دلم لک زده واسه روزای خوبمون

واسه اون روزای گرم و شیرین

هستی ، اما انگار که نیستی...

چرا زمان مرهم نیست

............................................................................................................

فرشته رویاهای پاییزی ... 

 

نوشته شده توسط طنین در چهارشنبه 5 آذر 1393 و ساعت 11:25 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ چهارشنبه 5 آذر 1393 و ساعت12:17
میدونی همه پناه دلتنگیام تویی...

گاهی وقتا

جمله ای یا شعری به ذهن خستم نمیاد که وصف حالم باشه

حتی نمیتونم بنویسم

نمیتونم واژه ها رو مرتب کنم

انگار ذهنم خوابیده ، اما من بیدارم و بیقرار

گاهی خیلی دلتنگ میشم...

نفسم انگار نمیاد و

قلبم به زور یکی میزنه ، یکی نمیزنه

گاهی وقتا نمیدونی چته

بیقراری و بیقراری و بیقراری و خسته...

 

میدونم مرهمی جز دستای گرم و مهربونت ندارم...

میدونی همه پناه دلتنگیام تویی...

دلتنگم...

 

نوشته شده توسط طنین در سه شنبه 15 مهر 1393 و ساعت 04:53 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ سه شنبه 15 مهر 1393 و ساعت18:53