تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - بدون تو چقدر سخته ...
بدون تو چقدر سخته ...

نا گفته ها ماند و تو رفتى ...
و من با نا گفته ها ماندم و خاطرات.
خاطرات را نگه مى دارم نزد خود، تا با یادشان دلتنگیم را کم کنم.
اما نا گفته ها،
نا گفته ها ماندند پیش من.
رفتنت را تماشا کردم با دلى لبریز از دلتنگى
دور شدنت را دیدم با چشمانى لبریز از اشک؛ و تو رفتى ...
دیگر بهانه اى براى بازى كلمات نیست، گویى گفتى، من نیز باید بروم ...
کاش میشد سرزمین عشق را در میان گام ها تقسیم کرد
کاش میشد با نگاه شاپرک عشق را بر آسمان تفهیم کرد ... كاش میشد، كاش میشد ...

   خداحافظ دنیاى من ...

نوشته شده توسط طنین در یکشنبه 3 شهریور 1387 و ساعت 06:08 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-