تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - ...
...

چه کسی میداند...

شاید از اول هم بال پرواز نداشته ام...

شاید آسمان فقط یک رویای شیرین بوده در آمال من...

چه کسی میداند

 شاید من دیوانه ام...

 

من دیوانه را ببخش...

توان از کف داده ام

دلم سکوت میخواد و اندکی رهایی...

دلم میخواهد بخوابم

خوابی طولانی...

 

نوشته شده توسط طنین در دوشنبه 2 اردیبهشت 1392 و ساعت 01:21 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-