تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - دلتنگم...
دلتنگم...

تو نمیدانی چشم انتظاری یعنی چه...

نه ، نمیدانی...

نمیدانی بیخوابی ، از هیجان دیدار فردا یعنی چه...

تو نمیدانی یخ کردن دستان ، در هر بار دیدار یعنی چه...

نه ، تو نمیدانی...

 

گاهی نمیدانم بعد از این چهار سال ، تو هنوز چه میدانی...

.........................................................................................................................

گاهی نمیدانم تو هنوز چه میدانی... 

 

نوشته شده توسط طنین در شنبه 19 بهمن 1392 و ساعت 02:56 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ شنبه 19 بهمن 1392 و ساعت20:59