تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - ...
...

زمانی میشد آدمها را

از چشمانشان شناخت...

نگاهها همه چیز را لو میدادند...

عمق قلب آدمها ، به چشمانشان راه داشت...

اما

امروز همه چیز فرق کرده

حتی چشمها...

حتی چشمها هم امروز دروغ میگویند...

افسوس...

 

نوشته شده توسط طنین در چهارشنبه 20 فروردین 1393 و ساعت 19:08 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ چهارشنبه 20 فروردین 1393 و ساعت19:09