تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - روز همه ی مادر ها مبارک
روز همه ی مادر ها مبارک

از دستهای گرم تو

کودکان توامان آغوش خویش

سخن ها می توانم گفت...

***

نغمه در نغمه درافکنده

ای مسیح مادر، ای خورشید!

از مهربانی بی دریغ جانت

با چنگ تمامی ناپذیر تو سرودها می توانم کرد...

***

رنگ ها در رنگ ها دویده،

ای مسیح مادر ، ای خورشید!

از مهربانی بی دریغ جانت

با چنگ تمامی نا پذیر تو سرودها می توانم کرد...

***

چشمه ساری در دل و

آبشاری در کف،

آفتابی در نگاه و

فرشته ای در پیراهن

از انسانی که توئی

قصه ها می توانم کرد...

 

"احمد شاملو"

....................................................................

همه ی زنها مادرند...

مادرهایی که امروز مادرند و مادرهایی که در آینده مادر میشوند...

روز همه ی مادر ها مبارک

 

نوشته شده توسط طنین در یکشنبه 31 فروردین 1393 و ساعت 11:58 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ یکشنبه 31 فروردین 1393 و ساعت12:01