تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - ...
...

کسی نمیداند در دفتر زندگی من چه میگذرد

کسی قلبم را نمی شنود ...

کسی چشمهایم را نمیخواند ....

کسی رویاهایم را نمیداند ...

جز یاس­ دستهای تو

جز باغ رویاهایمان ...

جز بهشت سرزمین میان آغوش تو ...

کسی نمیداند با من چه میگذرد

کسی چه میداند...

تو هم نمیدانی ...

نمیخوانی...

گاهی فرسنگ ها دوری...

فرسنگ ها دور...

گاهی ناآشنایی ، غریبه ای...

در سرابی گم شده ام ...

سرابی در نگاه تو ، در دوست داشتن تو ...

گم شده ام ...

بی قرارم ...

 

نوشته شده توسط طنین در شنبه 31 خرداد 1393 و ساعت 22:19 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-