تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - فرشته رویاهای پاییزی ...
فرشته رویاهای پاییزی ...

موهایش خیس باران است و

پیراهنش رقصان باد ،

و نفسش ابر ،

و نگاهش  ، زیبایی کوچه های خیس

فرشته رویاهای پاییز ...

 

دلم لک زده واسه حال و هوای کوچه باغ سکوت

دلم لک زده واسه روزای خوبمون

واسه اون روزای گرم و شیرین

هستی ، اما انگار که نیستی...

چرا زمان مرهم نیست

............................................................................................................

فرشته رویاهای پاییزی ... 

 

نوشته شده توسط طنین در چهارشنبه 5 آذر 1393 و ساعت 11:25 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ چهارشنبه 5 آذر 1393 و ساعت12:17