تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - هوای نفس تنگ است...
هوای نفس تنگ است...

دلم باران میخواهد

و بوی حضور تو را ...

و کمی گرما

کمی حس داشتنی ، که هرگز ندارمش ...

کاش باغچه ی زیبا  تکرار میشد...

کاش زمان برمیگشت و همانجا نگهش میداشتم...

محکم به آغوشم میگرفتمش و هرگز رهایش نمیکردم ...

اینقدر هوای نفسم تنگ است ، که بغض هم نمیترکد ...

و تو چه میدانی ...

 

نوشته شده توسط طنین در جمعه 19 دی 1393 و ساعت 22:50 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ جمعه 19 دی 1393 و ساعت22:51