تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - ...
...

عابرم پر کشید و رفت...

 

نوشته شده توسط طنین در یکشنبه 12 بهمن 1393 و ساعت 15:05 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ یکشنبه 12 بهمن 1393 و ساعت15:06