تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - من ماندم و خدا ...
من ماندم و خدا ...

یك نفر آنشب از جور صداى تو شكست

و تو میخندیدى ؛

به‌جهنم كه شكست !!!

دلكى بود دلش ...

دلك بى‌كلكى بود دلش ؛ دلك زخمى آشفته‌ى عاشق‌پیشه ...

الكى بود ، ولش ؟؟؟!

آه از این مردم بى‌اندیشه !

كسى امروز دم از مَردى زد ، ‌و جوانمرد و سرافراز ولى دل‌مرده ...

گفت : مَردم آرى ؛ گرچه طراح قلم نقش مرا زن زده‌است !

مرد مى‌خواهم زیست ، مرد مى‌خواهم ماند ، مرد مى‌خواهم مرد ...

..............................................................................................................................

خدایا خیلى دلگیرم و دلتنگ ...

اما میدونم كه با منى

در نماز و مست عشق و اشكریزان زیر بارانم هنوز ،

اى همه شور و سكوت و خلوت خود ، زیر باران نیستى ؟!

شاید مثل ماهى‌هاى تنگ ، در تب و هذیان دریا ، آرزو پرپر شده

اى همه تنها و تنهاتر ز تنها ! روح باران نیستى ...

خسته‌ام از تكرار شب‌هاى سیاه

پریشانم هنوز ، با غریبى آشنا ... اى آشنا ! همچون غریبان نیستى ... 

چقدر باید زیبا باشى

اما انگار بهار امسال هم باز براى من رنگ بهار نداره ...

روزها بدون وقفه و یك‌نفس میگذرن و میگذره ...

میتونى سرماى گذرش رو حس كنى ؟! نه . نمیتونى و نمیبینى ...

خدایا ! میدونم كه تو سوز دلم رو میبینى ؛

باشه ، راضیم به هر چه كه در اراده‌ى توه ، كه بزرگترین و مهربانترین آفریدگار تویى ...

اى خداى بزرگ و مهربون ! خودت كمكم كن ...

      سال نو به همه مبارك !

..............................................................................................................................

غصه نخور دل كوچیك من، هیچكس برات موندنى نیست ! ولى خدا همیشه هست . تو موندى و خدا ... 

 

نوشته شده توسط طنین در چهارشنبه 28 اسفند 1387 و ساعت 17:15 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-