تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - مثل باریدن قطره‌هاى بارون ...
مثل باریدن قطره‌هاى بارون ...

اینقدر تو رو دوست دارم

كه هیچكسى ، كسى رو اینجورى دوست نداشت

اینقدر برات میمیرم ...

قدر یه دنیا خوبى ؛ قدر هزارتا ستاره ...

بى‌تو دلم میگیره  ... وقتى تنها میشم كارم انتظاره

اینقدر تو رو دوست دارم كه هیچكسى ، كسى رو اینجورى دوست نداشت

وقتى نگاهم میكنى ، قشنگیاتو دوست دارم

حالت معصوم چشات ؛ رنگ نگاهتو دوست دارم ...

وقتى صداتو میشنوم ، دلم برات پر میزنه ؛ ترس یه روز ندیدنت ، غم بزرگ قلبمه ...

اینقدر تو رو دوست دارم كه هیچكسى ، كسى رو اینجورى دوست نداشت ...

اینقدر برات میمیرم ...

...................................................................................

مثل باریدن قطره‌هاى بارون

قطره‌ها دونه دونه و پشت سرهم‌ سقوط میكنن

بارون از آسمون سقوط میكنه تا ، زمین رو به آسمون اوج بگیره ...

شاید حكمت سقوط ما آدما هم تو زندگى مثل بارون باشه !

شاید همین قدر قشنگ باشه !

آره ؛ شاید سقوط هم قشنگ باشه !

نمیدونم !

فقط میدونم خیلى خیلى خسته‌ام ...

هم خسته‌ام ، هم اسیر ...

در تار عنکبوتى گیر کرده ام ،  که عنکبوتش سیر است ...

....................................................................................................................

 میدونى، چشمام طاقت باریدن واسه اینهمه دلتنگى رو ندارن !

 

نوشته شده توسط طنین در چهارشنبه 23 اردیبهشت 1388 و ساعت 00:22 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-