تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - باز هم دلتنگی...
باز هم دلتنگی...

دلتنگم

اما دلتنگی امشب با شبای دیگه خیلی فرق میکنه.

میترسم  ...

هم دلتنگم ، هم میترسم ؛ ترس از دست دادن   ...

قلبم درد میکنه ...

آخ خدا

خدا تو کجایی ...؟

 

نوشته شده توسط طنین در جمعه 29 آبان 1388 و ساعت 01:00 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-