تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - خوش آمدی بهار زیبا ...
خوش آمدی بهار زیبا ...

باز موسم عطر بهار آمد و لحظه­های عشق­بازی حوریان با آسمان

خوش آمدی بهار زیبا ...

..............................................................................................................................

 دل نرگس میزبان قدم مهر تو عابر...

 

نوشته شده توسط طنین در دوشنبه 2 فروردین 1389 و ساعت 23:34 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-