تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - ...
...

هیچوقت سفر رو دوست نداشتم

از اونایی که دوستشون داری ، دورت میکنه

دلم برات تنگ شده...

 

نوشته شده توسط طنین در چهارشنبه 24 آذر 1389 و ساعت 19:23 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-