تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - ...
...

گاهی بسیار سعی میکنم که فراموش کنم، هرآنچه را که آشفته ام میکنند ؛

و گاهی گمان میکنم چاره ای نیست جز آنکه به آغوششان بگیرم...

 

خیلی سعی میکنم اطرافم اینقدر آزارم نده...

اما نمیشه...

نمیفهمم چرا همه چی اذیتم میکنه

نمیفهمم چرا هر روز حساس تر از قبل میشم

هر روز فاصله ام بیشتر میشه

حوصله آدمای اطرافمو ندارم

دیگه حوصله هیچی از دنیای اطرافم رو ندارم

خسته ام !!!

خیلی...

کی قراره شیرینی پرواز رو بهم هدیه کنی ؟!

بسه هر چی آفتاب دیدم !

بسه هر چی با مهتاب درددل کردم...

دلم پریدن میخواد ، دلم میخواد خیلی زود ،از این قفس آزاد بشم !

دنیا داره خفه ام میکنه !

از قفس زندگی خسته ام...

دلم پریدن میخواد...

 

نوشته شده توسط طنین در چهارشنبه 25 اسفند 1389 و ساعت 01:34 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ - و ساعت-