تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - سفربخیر...
سفربخیر...

گاهی لازمه اتفاقی تلنگری باشه به شیشه­ی رویاهات...

گاهی لازمه که بادی یا طوفانی ، باغ آرامشت رو بلرزونه...

شاید گاهی لازمه که تا مدتها طعم لبخند رو ، فقط مزه مزه کنی...

نمیدونم

شاید لازمه که حتی رویاهات رو هم دیگه باور نکنی...

دلم سفر میخواد ، برم یه جای دور و برای مدتی از همه­چیز بی­خبر باشم...

دلم کمی سکوت میخواد...

...................................................................................................................................... 

کاش میشد... 

 

نوشته شده توسط طنین در پنجشنبه 22 اردیبهشت 1390 و ساعت 01:47 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ پنجشنبه 24 آذر 1390 و ساعت14:25