تبلیغات

. به نام آنكه معادله عشق را در دادگاه زندگى ، حسرت یك سبد ستاره نهاد .

زندگى را هر گونه بنگرى زیباست ! - آسمان كبود...
آسمان كبود...

آسمان كبود  

بهارم دخترم از خواب برخیز

شكر خندی بزن شوری برانگیز

گل اقبال من ای غنچه ناز

بهار آمد تو هم با او بیامیز

بهارم دخترم آغوش وا كن

كه از هر گوشه گل آغوش وا كرد

زمستان ملال انگیز بگذشت

بهاران خنده بر لب آشنا كرد

بهارم دخترم صحرا هیاهوست

چمن زیر پر و بال پرستوست

كبود آسمان همرنگ دریاست

كبود چشم تو زیبا تر از اوست

بهارم دخترم نوروز آمد

تبسم بر رخ مردم كند گل

تماشا كن تبسم های او را

تبسم كن كه خود را گم كند گل

بهارم دخترم دست طبیعت

اگر از ابرها گوهر ببارد

وگر از هر گلش جوشد بهاری

بهاری از تو زیبا تر نیارد

بهارم دخترم چون خنده صبح

امیدی می دمد در خنده تو

به چشم خویشتن می بینم از دور

بهار دلكش آینده تو  

فریدون مشیری

 

نوشته شده توسط طنین در چهارشنبه 4 آبان 1390 و ساعت 02:27 [+] | مرواریدهاى ارسالى شما ()
ویرایش شده در تاریخ پنجشنبه 24 آذر 1390 و ساعت14:23